وبلاگ

تعویض پکینگ

دلایل استفاده از پکینگ در برج خنک کننده

الف – انتقال جرم از جریان بخار آب گرم به هوای سرد صورت می گیرد که به درجه حرارت مرطوب محیط (ورودی هوا) بستگی دارد.

ب – آب گرم در اثر تماس با هوای سرد، در برج خنک کننده، خنک می شود.که این سرمایش به واسطه

:۱: حدود ۲۵ درصد انتقال حرارت محسوس از طریق هدایت و جابجایی می باشد

:۲ : حدود ۷۵ درصد تبخیر از طریق انتقال جرم استت –

ت:اقتصادی بودن استفاده از پکینگ های غشایی به دلیل  قیمت نسبتاً ارزان آنها که  نزدیک به ۱۰ تا ۲۰درصد قیمت کل برج خنک کننده  می باشد.

ث – از پکینگ برای بوجود آمدن غشایی از آب گرم ورودی بر روی سطوح گسترده استفاده می شود.

د – پکینگ زمان مناسب مورد نیاز برای تماس بین آب و هوا را ایجاد می کند.

ر -حجم پکینگ تعیین کننده راندمان برج خنک کننده است

آدرس

آدرس کارخانه: رباط کریم نصیر شهر خ امام خمینی خیابان کاج 10  اولین چهارراه دست راست انتهای کوچه - تلفن همراه:09126450561