وبلاگ

فروش کندانسور فن کویل تعمیرات و نگهداری دستگاههای تهویه

 

انواع کندانسور

یک مقاله ساده برای داشتن درکی درست و بهتر از کندانسر شروع می نمائیم

See the source image

احتراق بنزین در سیلندر موتور ماشین دمایی در حدود 2000 درجه سانتی گراد ایجاد می کند. در صورتی که این دمای بالا دفع نشود به اجزای موتور صدمه خواهد زد لذا از آب برای انتقال گرما استفاده می شود. آب در مسیرهایی که در اطراف سیلندر و سرسیلندر تعبیه شده حرکت کرده و پس از جذب گرمای بدنه موتور به وسیله لوله های لاستیکی از بالا وارد رادیاتور می شود تا در اثر گردش هوا که توسط یک فن ایجاد می شود گرمای آب را به هوا منتقل نماید. برای افزایش سرعت حرکت آب و انتقال بیشتر گرما از یک پمپ برای به گردش درآوردن آب استفاده می شود. (شکل 1ــ4)

 کندانسر

 شکل 1ــ4ــ مسیر حرکت آب در جداره های موتور اتومبیل

در اواپراتور بر اثر تبخیر مبرد گرمای یخچال جذب مبرد می شود، همچنین در کمپرسور بر اثر تراکم گاز مبرد دمای آن افزایش می یابد لذا برای دفع گرمای جذب شده در اواپراتور و گرمای حاصل از تراکم مبرد در کمپرسور از کندانسر استفاده می شود.

1ــ4ــ انواع کندانسر

کندانسرها به سه دسته تقسیم می شوند (شکل 2ــ4 الف، ب و ج).

 1ــ کندانسر هوایی
 2ــ کندانسر آبی
 3ــ کندانسر تبخیری

 

 کندانسر

 شکل 2ــ4ــ انواع کندانسر آبی، هوایی و تبخیری

در بیشتر واحدهای بسیار بزرگ و برخی از واحدهای کوچک، از کندانسر خنک شونده با آب استفاده می شود. کندانسرهای خنک شونده با هوا بیشتر در واحدهای کم ظرفیت (20 تن و کمتر) به کار می روند. اکنون کندانسرهای خنک شونده با هوا در سیستم های تهویه مطبوع خانگی و در جاهایی که ارزش آب بسیار زیاد است یا دفع فاضلاب دشوار است یا در مواردی که نمک های موجود در آب از لحاظ تشکیل قشر رسوبی مشکل جدی ایجاد می کنند دستگاه هایی استاندارد محسوب می شوند. بسیاری از سیستم های هوایی که ظرفیت متوسط تا بسیار زیاد دارند برای مناطق کم آب یا جاهایی که آب بها گران است یا در محل هایی که آب از کیفیت خوبی برخوردار نیست به کار برده می شوند.

1ــ1ــ4ــ کندانسر خنک شونده با هوا (هوایی): در سال های اخیر استفاده از کندانسرهای هوایی در سیستم های تهویه مطبوع متوسط و کوچک به شدت افزایش یافته است. مهم ترین دلیل این استقبال احتمالا این است که این نوع کندانسرها به تعمیر و نگهداری زیادی نیاز ندارند.

این عامل معمولا عوامل دیگری مانند هزینه برق مصرفی، دوام و عمر کمپرسور و بازده سیستم را دست کم در نظر بسیاری از صاحب خانه ها و خریداران سیستم تهویه مطبوع کوچک تحت الشعاع قرار می دهد. بیشتر واحدهایی که توان آنها از HP10 کمتر است با هوا خنک می شوند. در واحدهای تا HP20 استفاده از دستگاه های خنک شونده با هوا معمول است و در واحدهای خیلی بزرگ مجهز به کندانسرهای خنک شونده با هوا را برای آب و هوای بیابانی به کار برده اند.

 کندانسرهای هوایی به دو دسته تقسیم می شوند:

 

 1ــ کندانسر هوایی با جریان طبیعی
 2ــ کندانسر هوایی با جریان اجباری

 کندانسرهای هوایی با جریان طبیعی در دو نوع صفحه و لوله و یا میله و لوله ساخته می شوند. کندانسر میله و لوله از یک لوله مارپیچ مسی یا فولادی ساخته می شود که بر روی آن تعداد زیادی میله جوش داده شده است تا باعث افزایش میزان انتقال گرما از کندانسر شود. . (شکل 3ــ4)

 

 کندانسر

 شکل 3ــ4ــ کندانسر هوایی با جریان طبیعی

در کندانسرهای هوایی با جریان هوایی اجباری لوله های مسی از بین تعداد زیادی پره آلومینیومی عبور می کند تا سطح تبادل گرما را به مقدار قابل توجه ای افزایش دهد. همچنین از یک یا چند فن برای به گردش درآوردن هوا استفاده می شود. (شکل 4ــ4(

 

 کندانسر

 شکل 4ــ4ــ کندانسر هوایی با جریان هوایی اجباری

کندانسرهای هوایی معمولا  برای کار با دمای تقطیر حدود 17 تا 22 درجه سانتی گراد بالاتر از دمای محیط طراحی شده اند.

یکی از معایب عمده دستگاه های خنک شونده با هوا همین است، زیرا در آب و هوای گرم که دمای محیط بعدازظهرها به C 34 نیز می رسد، دمای تقطیر ممکن است 66 درجه سانتی گراد باشد که مطابق با فشار psia942 برای 12ــ R و یا فشار psia963 مربوط به 22ــ R است. توان الکتریکی مورد نیاز برای تأمین این چنین فشارهایی بسیار بالا می باشد. در چنین شرایطی دمای آب احتمالا از 42درجه سانتی گراد بالاتر نمی رود. دمای تقطیر در کندانسر آبی با فشار تقطیر حدود psia310 برای 21ــ R یا با فشار تقطیر حدود psia210 برای 22ــ R در حدود 38 درجه سانتی گراد است. مزایای کندانسر آبی در اینجا کاملا روشن می شود که عبارت از مصرف برق کمتر و دوام و عمر بیشتر کمپرسور است.

 

 :2ــ1ــ4ــ کندانسر آبی:

این کندانسرها در جاهایی که آب مناسب و فراوان و ارزان در اختیار باشد به صرفه ترین کندانسر محسوب می شود. مسائل خوردگی ناشی از آب یا دفع فاضلاب را باید در نظر گرفت. برای واحدهای 5 تنی و بزرگ تر که به آب زیادی نیاز است معمولا از یک برج خنک کن استفاده می شود.

کندانسرهای آبی در سه نوع ساخته می شوند:

 1ــ پوسته و لوله
 2ــ پوسته و کویل
 3ــ لوله داخل لوله

در کندانسرهای آبی پوسته و لوله و کندانسرهای پوسته و کویل گاز داغ از بالا وارد پوسته شده و پس از تبادل گرما با آب سرد داخل لوله یا کویل تقطیر شده و مایع مبرد از پایین پوسته خارج می شود. آب داخل لوله ها نیز پس از جذب گرمای مبرد یا در رودخانه و چاه ریخته می شوند و یا توسط برج خنک کن خنک شده و مجددا  مورد استفاده قرار می گیرند. (شکل 5  ــ4)
 
الف) کندانسر پوسته و لوله

 ب) کندانسر پوسته و کویل

 

 کندانسر

الف) کندانسر پوسته و لوله

کندانسر

ب) کندانسر پوسته و کویل

شکل 5  ــ4ــ کندانسر پوسته و لوله و پوسته و کویل

آب سرد در لوله داخلی کندانسر دو لوله ای جریان داشته و گاز داغ نیز در لوله خارجی به گردش درآمده و پس از تبادل گرما تقطیر و از سمت دیگر کندانسر خارج می شود. (شکل 6  ــ4)

 

 کندانسر

 شکل 6  ــ4ــ کندانسر دو لوله ای

هرقدر مقدار آبی که با دمای معین از کندانسر گردش می کند بیشتر باشد، فشار تقطیر پایین تر می رود و بدین ترتیب هزینه برق کمتر و عمر و دوام کمپرسور بیشتر می شود ولی در صورتی که آب گران قیمت باشد نقطه موازنه ای باید تعیین شود که در مجموع بهترین شرایط اقتصادی کار سیستم را تامین کند.

پس از مدتی در اثر گردش آب بر روی جداره داخلی لوله ها و کویل کندانسر آبی رسوب ایجاد می شود که مانع از انتقال گرما بین گاز مبرد و آب خواهد شد. برای رسوب گیری از اسید با غلظت پایین استفاده می شود. برای این کار مطابق شکل 7ــ4 داخل مخزن اسید ریخته شده و توسط یک پمپ آن را در داخل لوله های کندانسر به گردش در می آورند تا سبب جدا شدن رسوب های داخل لوله شوند. در زمان رسوب گیری شیرهای ورود و خروج آب به سمت برج خنک کن در حالت بسته قرار می گیرند

 

 کندانسر

 شکل 7ــ4ــ نحوه انتقال مخزن رسوب گیر به کندانسر آبی

در کندانسر آبی گرمای ماده سرمازا به وسیله آب جذب می شود و سپس گرمای آب به یکی از روش های زیر دفع می شود.

 1ــ در صورت امکان تأمین آب تازه با قیمت ارزان، آب گرم خروجی از کندانسر وارد رودخانه یا دریاچه شده و دوباره آب سرد تازه وارد کندانسر می شود.

 2ــ با وارد کردن آب خروجی از کندانسر به یک چاه خشک، آب گرم به زمین منتقل می شود. در جاهایی که ماسه ای باشد و آب را بکشد، می توان چاهی به قطر 64 سانتی متر و عمق 100 متر حفر کرد و دیواره آن را آجرچینی کرد و سپس آن را برای دفع کامل آب گرم کندانسرهای 3 تا 10 تنی به کار برد. آب بها در بسیاری از مناطق عامل تعیین کننده ای است و اغلب کشورها اجازه نمی دهند که آب ضایع شود.

 3ــ به وسیله برج خنک کن، استخر پاشش، گرمای آب به هوای اطراف منتقل می شود. برای بسیاری از تأسیسات سومین مورد بهترین روش است. برج خنک کن و استخر پاشش آب را در تماس کامل با هوای درحال وزش قرار می دهد. شکل 8-4  یک برج خنک کن را نشان می دهد. آب از طریق انتقال گرمای محسوس که دمای خشک هوای در حال وزش را بالا می برد تا حدودی خنک می شود ولی دلیل اصلی خنک شدن آب مبادله گرمای نهان تبخیر بخش کوچکی از آن است.

فن کویل آخرین بخشی از یک سیستم  تهويه مءبوع است که به صورت مستقیم در ساختمان های مسکونی، تجاری و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاه شامل یک فن دمنده و یک مبدل حرارتی (کویل) سرد و گرم است تا عمل انتقال حرارت و تهویه هوا را به صورت جابجایی اجباری انجام دهد. به هر کویل دو لوله متصل می شود که یکی لوله ورود آب گرم از بویلر در زمستان یا لوله ورود آب سرد چیلر در تابستان و دیگری لوله مخصوص برگشت آب به موتور خانه مرکزی است. فن کویل ها می توانند هم به صورت دستی توسط سوئیچ خاموش/روشن و هم از طریق ترموستات کنترل شوند و به دلیل سادگی و انعطاف پذیری در نصب و راه اندازی، می توانند نسبت به دیگر سیستم های HVAC مشابه، اقتصادی و کاربردی تر باشند.

اجزای تشکیل دهنده ی فن کویل

1- کویل های گرمایش و سرمایش

2- فن

3- فیلتر هوای با قابلیت تعویض و شستشو

4- شیرهای فلکه و هواگیری

کنترل درجه حرارت توسط ترموستات، مقدار رطوبت توسط هیومیدستات، مقدار هوا توسط فن و مقدار هوای تازه به روشهای متداول انجام می‌شود. استفاده از هوای تازه نیازمند تنظیم درجه حرارت آن تا دمای اتاق است تا در صورت خاموش بودن فن کویل، افراد احساس عدم آسایش نکنند و فیلتر، از نوع فیلتر خشک بوده که قابل شستشو است.

امروزه فن کویل ها از نظر محل نصب در اشکال و طرح های مختلفی ساخته می شوند که عموما عبارتند از فن کویل سقفی توکار، سقفی زمینی، دیواری، کاستی یک طرفه و کاستی چهار طرفه.

  • فن کویل سقفی توکار  یکی از انواع پرکاربرد است. از ویژگیهای این مدل داشتن فیلتر قابل شستشو، تعمیر و نگهداری آسان و مهمتر از همه صدای کم است.
  • فن کویل سقفی زمینی نوعی دیگر است که در انواع بالازن و یا روبروزن ارائه می شود و بسته به نوع کاربری می تواند به صورت روکار، در سقف یا زمین نصب شود.
  • فن کویل دیواری از انواع پرکاربرد دیگری است که در مکان هایی که از سرمایش مرکزی استفاده می کنند به جای اسپلیت یونیت ها استفاده می شود.
  • فن کویل کاستی که نوعی پر طرفدار است و به واسطه نصب و اجرای آسان و همچنین پوشش همه جهات در نوع چهار طرفه آن به میزان زیادی مورد استفاده قرار می گیرند.

انوع فن کویل از نقطه نظر موقعیت لوله های کویل بر دو نوع دست راست و دست چپ تقسیم می شوند. در لوله کشی موتورخانه تا فن کویل، برای کارکرد دو فصلی (تابستانی-زمستانی) دو سیستم زیر استفاده می گردد:

فن کویل و سیستم دو لوله ای (Two Pipe System)

فن کویل و سیستم دو لوله ای

سیستم دو لوله ای از یک لوله رفت و برگشت مشترک برای سیستم تابستانی و زمستانی استفاده می شود که بیشتر در مناطقی که اختلاف دمای تابستان و زمستان کم است استفاده می گردد.

فن کویل و سیستم چهار لوله ای (Four Pipe System)

فن کویل و سیستم چهار لوله ای

در سیستم چهار لوله ای از دو سری لوله رفت و برگشت مجزا جهت سیستم تابستانی و زمستانی استفاده می گردد. این سیستم بیشتر در مناطقی که نیاز به کنترل انعطاف پذیرتری از لحاظ درجه حرارت دارند استفاده می گردد.

شرکت تهویه نیا با بیش از چهار دهه پشتوانه در امر تهویه مطبوع و ارائه معتبرترین برندهای حال حاضر جهان، از برند های هیتاچی و گری در سبد کالایی خود بهره می برد.

فن کویل هیتاچی

هیتاچی (HITACHI) مدل سقفی توکار را ارائه می دهد که این مدل را می توان به عنوان خاصترین و بی صداترین در نوع خود دانست.

فن کویل سقفی توکار هیتاچی

از ویژگیهای آن می توان به صدای بسیار کم، کویل سه ردیفه، دارا بودن الکتروموتور 4 سرعته با سیم پیچی جدا برای هر دور، طراحی مناسب با ارتفاع کم، قابلیت تغییر جهت اتصال لوله و مبدل حرارتی با بازده بالا اشاره کرد.

فن کویل گری

برند گری (GREE) با ارائه تنوع محصولی بالا و طراحی بهینه سازی شده در مکش و پرتاپ هوا جایگاه ویژه ای را در این صنعت از آن خود کرده است که در زیر یه انواع مختلف آن اشاره می شود :

 

فن کویل سقفی توکار گری

فن کویل سقفی توکار گری

فن کویل سقفی زمینی گری

 

فن کویل دیواری گری

 

از ویژگی های بارز این مدل، دارا بودن لوله های مسی فین دار، فیلتر قابل شستشو، نظافت خودکار، عملکرد بیصدا، پیشگیری از هوای سرد و اشغال فضای اندک می باشد.

فن کویل کاستی یک طرفه و چهار طرفه گری

فن کویل کاستی گری

See the source image

 

 

آدرس

آدرس کارخانه: رباط کریم نصیر شهر خ امام خمینی خیابان کاج 10  اولین چهارراه دست راست انتهای کوچه - تلفن همراه:09126450561