• 1
  • 2
  • 3

برج خنک کننده چیست ؟ … اطلاعات کلی

برج خنک کننده چیست ؟ برج خنک کننده یا برج خنک کن (معادل انگلیسی: Cooling tower) دستگاهی میباشد که برای خنک سازی آبی که در فرایندهای سردسازی سیستمهای تهویه مطبوع، نیروگاهها، پالایشگاهها و دیگر واحدهای صنعتی مانند بیمارستان ها کارخانجات و … مورد استفاده قرار ....

سیستم لوله کشی برج های خنک کننده

سیستم لوله کشی برج های خنک کننده

سیستم لوله کشی برج خنک کن بایستی به گونه ای طراحی شود که امکان انبساط و انقباض بین لوله ها فراهم باشد و چنانچه برج بیش از یک اتصال ورودی باشد باید جهت متعادل کردن جریان آب به هر یک از سلولهای برج شیر متعادل ....

محل نصب برج های خنک کننده

محل نصب برج های خنک کننده

اگر بتوان برج خنک کن را در فضای باز با جریان هوای آزاد قرار داد در حصول یک بازده مناسب از برج مشکلی وجود نخواهد داشت اما چنانچه قرار باشد برج در داخل ساختمان و محصور بین دیوارها نصب شود موارد زیر بایستی مورد توجه ....

انواع مختلف برج های خنک کننده

انواع مختلف برج های خنک کننده

برجهای خنک کننده مرطوب حرارت تلف شده به وسیله دستگاه را به وسیله مکانیزمهای زیر به محیط می دهند: ۱٫ بوسیله افزایش حرارت هوای اطراف ۲٫ بوسیله تبخیر بخشی ازآب در حال گردش در سیستم ۳٫ بوسیله افزایش دمای مخزن طبیعی آب جمع آوری سرد ....

صفحه 1 از 212